Idioma: català | castellano

Certificació

Es tracta d’una certificació mitjançant la qual, l'empresa coneix i comunica el seu compromís amb l’integració de la diversitat, així com la seva implicació amb la societat. En la fase d'auditoria i certificació, el model BEQUAL es basa en una estructura en cascada d'indicadors i fonts de verificació depenent de 7 categories d'anàlisi sobre les quals es construeix el model.

El Certificat

El Certificat té una vigència de tres anys, i pot utilitzar-se en tots els canals de comunicació que utilitzi l'empresa, siguin interns o externs, tant a nivell nacional com internacional.

El Certificat s'acompanya dels logos distintius que l'empresa pot utilitzar de forma il·limitada per als NIF auditats, durant la vigència de la certificació.

diploma bequal

La certificació BEQUAL permet distingir diferents graus d'evolució (Bequal, Plus i Premium), cosa que facilita un seguiment del progrés i millora de l'empresa en el camí cap a la seva excel·lència en la inclusió de la diversitat i reconeix els avenços aconseguits.

segells bequal