Idioma: català | castellano

El model

El model de certificat Bequal sorgeix a l’any 2012 fruït del treball de integració del model de Certificat d’Excel.lència en Diversitat - EDC, de la Fundació Seeliger y Conde, al nou model creat conjuntament amb la Fundació ONCE.

El segell BEQUAL està creat per la Fundació BEQUAL, que recull tot el Know How del Model de gestió de Seeliger y Conde Diversity i persegueix la mateixa finalitat, reconeixer a les empreses socialment responsables amb les persones amb discapacitat i les seves families, a través de l’inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant la definició i promoció d’ estàndards certificables.

Els objectius fonamentals del Model són:

 • Certificar i distingir a les empreses i entitats compromeses amb l’inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Oferir un producte homologat que traslladi a les administracions públiques el grau de compliment de la legislació, assegurant la igualtat de oportunitats i l’accessibilitat universal a les persones amb discapacitat.
 • Incrementar els nivells i la qualitat del treball de les persones amb discapacitat, així com contribuïr a una millora de la qualitat dels productes i serveis que es requereixen com a consumidors.

 • El Model està estructurat en 7 categories, 19 indicadors i 69 fonts de verificació. A més a més, s’estudiaran les propostes de bones pràctiques presentades per les propies empreses aspirants a l’obtenció del segell, per a la seva apreciació pel Comité de Certificació de la Fundació Bequal.

  Contenidos

  Categorías

  Fuentes Verificación

  Gobernanza

  a) Estrategia y Liderazgo

  10

  Igualdad de oportunidades y no discriminación

  b) Gestión de Recursos Humanos
  b) Accesibilidad
  c) Clientes
  d) Comunicación externa

  19
  17
  6
  7

  Acción positiva

  a) Compra Responsable
  b) Acción Social

  5
  5

  Criterios Libres

  A propuesta de las propias empresas auditadas

  Total:

  69